UP
Looking for a painting by Vermeer? Find it with QUICK SEARCH!

Historic Delft: Bibliographic Resources

If you have corrections or suggestions for any of the Essential Vermeer Online Bibliographies, please send them to the author and webmaster of this site, jonathanjanson@essentialvermeer.com.


 • Alpatow, M.W. "Die Strafle in Delft von Jan Vermeer." Studien zur Geschichte der Westeuropäischen Kunst (Cologne 1974), 142–144 and 193–203.
 • Alpers, S. The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century. Chicago, 1983.
 • Arasse, D. Vermeer, Faith in Painting. Princeton, 1994.
 • Bailey, Anthony. Vermeer: A View of Delft. New York: Holt Paperbacks, 2002.
 • Berends, G. "Het Armamentarium tot 1667." In De Stad Delft, Cultuur en Maatschappij van 1572 tot 1667. Exhibition Catalogue Stedelijk Museum Het Prinsenhof.Delft 1981. 51–54.
 • Beresteyn, E.A. van. Grafmonumenten en Grafzerken in de Oude Kerk te Delft. Assen, 1938.
 • Berkel, K. van. "Delft als Industriestad in de 17e Eeuw." In De Stad Delft, Cultuur en Maatschappij van 1572 tot 1667, Exhibition Catalogue, Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft, 1981. 79–90.
 • Berckel, H.E. van. "Priesters te Delft en Delfshaven, 1641–1696." In Haarlemsche Bijdragen, Bouwstoffen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 25 (1900), 230–263.
 • Bergvelt, Ellinoor, Michiel Jonker, and Agnes Wiechmann (eds.), with essays by Marion van Aken-Fehmers, Ellinoor Bergvelt, Eric Jorink, Sandra Langereis, Loet Schledor, and Jaap van der Veen. Schatten in Delft: Burgers verzamelen 1600–1750. Exhibition catalogue. Delft, Museum Het Prinsenhof, Museum Lambert van Meerten, and Museum Nusantara, 2002. Zwolle and Delft, 2002.
 • Begheyn, P. “Johannes Vermeer en de Jezuïeten te Delft.” Oud Holland 121, no. 1 (2008): 40–55.
 • Binstock, Benjamin. Vermeer’s Family Secrets: Genius, Discovery, and the Unknown Apprentice. New York; London: Routledge, 2009.
 • Blankert, A., J. M. Montias, and G. Aillaud. Vermeer. New York, 1988.
 • Blankert, A. "Vermeers Gezicht op Delft." Kunstschrift 38 (1994): 48–49.
 • Bleyswijck, D. van. Beschryvinge der Stadt Delft. 2 vols. Delft, 1667–1680.
 • Bogtman, W. Het Nederlandsche Handschrift in 1600. Haarlem: [Publisher Name], 1973.
 • Boitet, Renier, Beschryving der Stad Delft, Delft 1729. Buijsen 2010.
 • Bouricius, L.G.N. "Nog eens 'Het straatje van Vermeer'." Maandblad van het Personeel der Verbonden Petroleummaatschappijen 5 (1922), 209–210.
 • Bredius, A. "Drie Delftsche Schilders Evert van Aelst, Pieter Jansz van Asch en Adam Pick." Oud Holland 6 (1888), 289–298.
 • Breunesse, J. "De Schilderkunst van ca. 1650 tot ca. 1670." In De Stad Delft, Cultuur en Maatschappij van 1572 tot 1667. Exhibition Catalogue Stedelijk Museum Het Prinsenhof (Delft 1981), 181–190.
 • Brink Goldsmith, J. ten et al.Leonaert Bramer 1596–1674: Ingenious Painter and Draughtsman in Rome and Delft. Zwolle/Delft, 1994.
 • Broos, Ben. "Gezicht op Delft." In Meesterwerken in het Mauritshuis. The Hague, 1987.
 • Broos, Ben. et al.Johannes Vermeer. Exhibition Catalogue, National Gallery and Mauritshuis, Washington/The Hague, 1995.
 • Brouwer, H.C. "Verdwenen Kloosters uit de Delftse Binnenstad." In De Stad Delft, Cultuur en Maatschappij tot 1572. Exhibition Catalogue Stedelijk Museum Het Prinsenhof (Delft 1979–1980), 54–59.
 • Brown, C. Carel Fabritius. Complete Edition with a Catalogue Raisonné. Oxford, 1981.
 • Buijsen, Edwin, with a contribution from Geerte Broersma. De Jonge Vermeer. The Hague: Mauritshuis; Zwolle: Waanders, 2010.
 • Chong, A. Johannes Vermeer, Gezicht op Delft. Bloemendaal,1992.
 • Colenbrander, H. “Een Delfts Elftal. Andermaal ‘Een Merkwaardige Verzameling Teekeningen’ door Leonaert Bramer.” In Liber Amicorum Dorine van Sasse van Ysselt. Collegiale Bijdragen over Teken- en Prentkunst, edited by Ch. Dumas, 73–88. The Hague, 2011.
 • Costaras, N. and J. Wadum. "Vermeers Gestaureerd. Verseeckert Sijn van Altijt te Duyren." Natuur & Techniek 63 (1995), 670–681.
 • Davids, Karel, and Marjolein ’t Hart, eds. De Wereld en Nederland: Een Sociale en Economische Geschiedenis van de Laatste Duizend Jaar. 2nd ed. Amsterdam, 2017.
 • Dieleman, A. ed. Het Barbaraklooster: Eene Selsaeme Geschiedenisse. Delft, 1991.
 • Eisler, Max. Alt-Delft: Kultur und Kunst. Vienna, 1923.
 • Ett, H.A. Het Delftse Grachtenboek. Delft, 1975.
 • Franits, Wayne, ed. The Cambridge Companion to Vermeer (Cambridge Companions to the History of Art). Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • Franits, Wayne. Vermeer (Art & Ideas). London: Phaidon Press, 2015.
 • Gaskell, Ivan, and Michiel Jonker, eds. Vermeer Studies (Studies in the History of Art Series). Washington, DC: National Gallery Washington, 1998.
 • Grijzenhout, Frans, and Niek van Sas. De Burger van Delft: Een Schilderij van Jan Steen. Amsterdam: Rijksmuseum; Nieuw Amsterdam, 2006.
 • Grijzenhout, Frans. Het Straatje van Vermeer: Gezicht op de Penspoort in Delft. Amsterdam: Rijksmuseum, 2015.
 • Goudappel, C.D.Delftse Historische Sprokkelingen: Grepen uit de Geschiedenis van Delft en Omstreken. Delft, 1977.
 • Gout, M. and M.A. Verschuyl. Stadhuis Delft, Delft 1988.
 • Gout, M. and M.A. Verschuyl. Nieuwe Kerk Delft en Grafmonument van Willem van Oranje. Delft, 1989.
 • Haaften, C.J. van. Nieuwe Langendijk: Bouwhistorisch en Archeologisch Onderzoek van de Panden 22 t/m 28, 3 vols. Delft, 1987.
 • Haan, David de, Arthur K. Wheelock Jr., Babs van Eijk, and Ingrid van der Vlis. Vermeer's Delft. Zwolle: Waanders Uitgevers, Museum Prinsenhof Delft, 2023.
 • Heijbroek, J.F. and W.Th. Kloek. "‘Het Straatje’ van Vermeer, een Geschenk van H.W.A. Deterding’." Bulletin van het Rijksmuseum 40 (1992), 225–231.
 • Hengel, F. ten . "Waag, Vleeshal en Lucasgilde." In De Stad Delft, Cultuur en Maatschappij van 1572 tot 1667. Exhibition Catalogue Stedelijk Museum Het Prinsenhof (Delft 1981), 56–58.
 • van Hoeck, F. "De Jezuieten–Statie te Delft, 1592–1709–1771." In Haarlemsche Bijdragen, Bouwstoffen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 60 (1948), 407–444.
 • Hoogheemraadschap van Delfland 1289–1989. Opstellen ter Gelegenheid van een Opmerkelijk Jubileum, Delft, 1989.
 • Houbraken, A. De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen. 3 vols. Amsterdam, 1718–1721. Vol. 3, 1721.
 • Houboult, E. "‘Het Straatje’." Maandblad van het Personeel der Verbonden Petroleummaatschappijen 75 (1924), 66–73.
 • Houtzager, H. “Waar de Chirurgijns en Medici Bijeenkwamen.” In De Snijkunst Verbeeld: Delftse Anatomische Lessen Nader Belicht, edited by H. Houtzager and M. Jonker, 51–63. Zwolle, 2002.
 • Houtzager, H. “De Anatomische Les van Dr Willem van der Meer, Geschilderd door Michiel en Pieter van Mierevelt in 1617.” In De Snijkunst Verbeeld: Delftse Anatomische Lessen Nader Belicht, edited by H. Houtzager and M. Jonker, 85–99. Zwolle, 2002.
 • Jorink, Eric. “‘Alle Bedenckelijcke Curieusheden’: Delftse Verzamelingen en de Ontwikkeling van de Natuurwetenschap in de Zeventiende Eeuw.” In Burgers Verzamelen 1600–1750: Schatten in Delft, edited by E. Bergvelt, M. Jonker, and A. Wiechmann, 101–125. Zwolle, 2002.
 • Jorink, E. Reading the Book of Nature in the Dutch Golden Age, 1575–1715. Leiden, 2010.
 • Kaldenbach, C.J. "Gezicht op Delft in de 17e en 18e eeuw." In De Stad Delft, Cultuur en Maatschappij van 1667 tot 1813. Exhibition Catalogue Stedelijk Museum Het Prinsenhof (Delft 1982–1983), 132–135.
 • Kaldenbach, Kees. "Ein 3D–Flug über die 'Ansicht von Delft'; Johannes Vermeers Meisterwerk aus 1660 als virtuelle Welt" (A 3D flight over 'View of Delft,' text in German). Weltkunst, Munich. February 1999, vol. 69, no. 2, 308–310.
 • Kaldenbach, Kees. 3D project, with the Delft University of Technology: "Ein Flug über die ‘Ansicht von Delft’ : Jan Vermeers Meisterwerk von 1660 als virtuelle Welt." Herausgegeben von Weltkunst, 1999, Vol. 69, Heft 1, 308–310.
 • Kaldenbach, Kees. "Trekschuiten, haringbuizen en vrachtschepen op Vermeers Gezicht op Delft." In Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, Vol. 19 nr. 1 (April) 2000. Reprint in Historisch Jaarboek voor Delft, 2001.
 • Kaldenbach, Kees. "'Het Straatje' van Johannes Vermeer: Nieuwe Langendijk 24–26? Een kunsthistorische visie op een archeologisch en bouwhistorisch onderzoek." Bulletin KNOB (Koninklijk Nederlandse Oudheidkundige Bond), Vol. 99 nr. 5–6, November–December 2000, 239–249.
 • Kaldenbach, Kees. "A Rich Tapestry of Multimedia Sources. An Encyclopedic 2000+ Page Web Site on Johannes Vermeer & 17th-Century Life in Delft, 2001–2016." Accessed December 18, 2023. URL: https://johannesvermeer.info/
 • Kaldenbach, Kees. "Clickable Digital map of Delft with hundreds of names of Painter and Patrons." Accessed December 18, 2023. URL: https://kalden.home.xs4all.nl/dart/d-a-aa-ADelftMapFrameENG.htm
 • Kaldenbach, Kees."Vermeer: 'Allegory of Catholic Faith,' an exploded view." Accessed December 18, 2023. URL: https://kalden.home.xs4all.nl/verm/Vermeer-AllegoryOfCatholicFaith.html
 • Kaldenbach, Kees."Vermeer's House." Accessed December 18, 2023. URL: https://kalden.home.xs4all.nl/vermeer-info/house/framesetENG.html
 • Kaldenbach, Kees. "Die kleine Strasse von Johannes Vermeer: Nieuwe Langendijk Nr. 22–26? Ein kunstgeschichtlicher Blick auf eine archäologische und baugeschichtliche Untersuchung." Die Denkmalpflege, 2002.
 • Kaldenbach, Kees. "The Genesis of a Wall Chart on the Cultural Heritage of Seventeenth-Century Delft: Johannes Vermeer and the Delft School: a Chart of Homes of Delft Artists and Patrons in the Seventeenth Century." Visual Resources, vol. XVIII, no. 3 (September 2002).
 • Kaldenbach, Kees. Research, map, and text, "Johannes Vermeer and the Delft School: A Full-Color Chart Showing the Homes of Circa 120 Artists and Circa 130 Patrons who Lived in Seventeenth-Century Delft." Amsterdam, 2001.
 • Kaldenbach, Kees. "Some Vermeer’s 'View of Delft' details are precise down to a millimeter." July 2020. Accessed December 18, 2023. URL: https://johannesvermeer.info/vermeer-view-of-delft-down-to-a-millimeter
 • Kersten, M. "Jan van Goyens 'Gezicht op Delft vanuit het noorden,' 1654." Delfia Batavorum Jaarboek (1992), 61–76.
 • Kersten, Michiel C. C. and Danielle H. A. C. Lokin, with the collaboration of Michiel C. Plomp. Delft Masters, Vermeer's Contemporaries: Illusionism through the Conquest of Light and Space. Exhibition catalogue. Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft, 1996. Delft and Zwolle, 1996.
 • van der Krogt, P. and R. van der Krogt. Gevelstenen in Delft. Alphen aan den Rijn, 1985.
 • Kunz, G.G. "Alsof het hemelgewelf barstte en de aardbodem openscheurde." In H.L. Houtzager et al. ed., Kruit en Krijg: Delft als Bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO. Publication of the Genootschap Delfia Batavorum no. 15 (Amsterdam 1988), 43–52.
 • Kunz, G.C. and D.P. Oosterbaan. "Buskruitramp was ‘straf op de zonden’." In H.L. Houtzager et al. ed., Kruit en Krijg: Delft als Bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO. Publication of the Genootschap Delfia Batavorum no. 15 (Amsterdam 1988), 53–64.
 • Knevel, P. Burgers in het Geweer. De Schutterijen in Holland, 1550–1700. Hollandse Studiën 32. Hilversum, 1994.
 • Liedtke, Walter, Michiel C. Plomp, and Axel Rüger. Vermeer and the Delft School. New York: Metropolitan Museum of Art, 2001.
 • Lindenburg, M.A. "Het ‘Straatje’ van Vermeer." Delfia Batavorum Jaarboek (1992): 77–88.
 • Lutz, E. Een Kerk van Honderd Jaar, Kroniek van een Veelbewogen Eeuw: Gedenkschrift bij de Gelegenheid van het 100 Jarig Bestaan van de Burgwalkerk te Delft. Delft, 1982.
 • Maarseveen, M.P. van. De Compagnie in Delft. Een Beschrijving van VOC-Locaties in Delft. Delft,199.
 • Maarseveen, M.P. van.In het Voetspoor van Vermeer, een Wandeling door Delft. Delft: VVV Delft, 1995.
 • Maarseveen, M.P. van.Ach Lieve Tijd, 750 Jaar Delft, Delftenaren en de Oranjes 10. Zwolle/Delft, 1996.
 • Martin, W. "Het Straatje van Vermeer en de Six-stichting." Oudheidkundig Jaarboek 1 (1921), 107–108.
 • Montias, J.M. Artists and Artisans in Delft, a Socio-economic Study of the Seventeenth Century. Princeton, 1982.
 • Montias, J.M. Vermeer and His Milieu: A Web of Social History. Princeton, 1989.
 • Nusselder, E.J. "Het Oude Mannen- en het Oude Vrouwenhuis." In De Stad Delft, Cultuur en Maatschappij tot 1572. Exhibition Catalogue Stedelijk, Museum Het Prinsenhof (Delft 1979–1980), 72–74.
 • Oosterloo, J.H. De Meesters van Delft. Amsterdam, 1948.
 • Palm, L.C. "Antoni van Leeuwenhoek (1632–1723)." In De Stad Delft, Cultuur en Maatschappij van 1667 tot 1813. Exhibition Catalogue Stedelijk Museum Het Prinsenhof (Delft 1982–1983), 96–102.
 • Peer, A.J.M. van. "Het Straatje van Vermeer." Gids voor Delft en Omstreken (Delft 1952), 21–25.
 • Peer, A.J.M. van. "Jan Vermeer van Delft: drie archiefvondsten." Oud Holland 83 (1968), 220–223.
 • Plomp, Michiel C. “‘Een Merkwaardige Verzameling Teekeningen’ door Leonaert Bramer.” Oud Holland 100, no. 2 (1986): 81–153.
 • Plomp, Michiel C. “Pictorial Archives: ‘Jordaans’ in Delft.” In In His Milieu: Essays on Netherlandish Art in Memory of John Michael Montias, edited by A. Golahny, M.M. Mochizuki, and L. Vergara, 375–384. Amsterdam, 2006.
 • Ray, John. Observations Topographical, Moral, & Physiological Made in a Journey Through Part of the Low-Countries, Germany, and France. London, 1673.
 • Roelofs, Pieter, and Gregor Weber. VERMEER. Rijksmuseum, Amsterdam, 2023.
 • Roodenburg, H. “Visiting Vermeer: Performing Civility.” In In His Milieu: Essays on Netherlandish Art in Memory of John Michael Montias, edited by A. Golahny, M.M. Mochizuki, and L. Vergara, 385–392. Amsterdam, 2006.
 • Rupp, J.C.C. “Het Theatrum Anatomicum: Publiekscommunicatief Fosiel of ‘Archetype’.” Gewina 25 (2002): 200. Amsterdam.
 • Salomonson, J.W. "The Officers of the White Banner: A Civic Group Portrait by Jacob Willemsz. Delff II." Simiolus 18 (1988), 13–62.
 • Schneider, N. Jan Vermeer 1632–1675 (Cologne 1994).
 • Sluijter, E.J. "De Schilderkunst van ca. 1570 tot ca. 1650." In De Stad Delft, Cultuur en Maatschappij van 1572 tot 1667. Exhibition Catalogue Stedelijk Museum Het Prinsenhof (Delft 1981), 172–181.
 • Spoors, Jacob. Oratie van de Nieuwe Wonderen des Wereldts, de Nuttigheyd, de Waerdigheyd, der Wis- ende Meet-konsten. Delft, 1638.
 • Stolk, J.W. Scijlder tot Delff: Biografisch Lexicon van Delftse Schilders. Rotterdam, 2016.
 • Sutton, P.C. Pieter de Hooch, Complete Edition. Oxford, 1980.
 • Swillens, P.T.A. Johannes Vermeer, Painter of Delft 1632–1675. Utrecht, 1950.
 • Temminck Groll, C.L. "Delft als Stad van Zestiende-eeuwse Woonhuizen." In Delftse Studiën (Assen 1967), 62–114.
 • Veen, Jack van der. "Boekbespreking." Oud Holland 106 (1992), 99–101.
 • Veen, Jack van der. “Pieter de Hooch, Contouren van een Schilder in Rotterdam, Delft en Amsterdam.” In Pieter de Hooch in Delft: Uit de Schaduw van Vermeer, edited by Anita Jansen, with contributions by Frans Grijzenhout, Anna Krekeler, Wim Weve, David de Haan, Sabine Craft-Giepmans, Ellis Dullaart, Melissa Bos, and Anneliese Földes, 20–31. Delft: Museum Prinsenhof Delft, 2019.
 • Vlis, Ingrid van der. Leven in armoede: Delftse beelden in de zeventiende eeuw. n.p., 2001.
 • Vredeman, Jan de Vries. Perspective. Den Haag/Leiden, 1604–1605.
 • Waals, J. van der. "In het Straatje van Montias, Vermeer in Historische Context." Theoretische Geschiedenis 19 (1992), 176–185.
 • Wadum, J. et al. Vermeer in het Licht. Conservering, Restauratie en Onderzoek. Wormer, 1994
 • Waiboer, Adriaan, and Eddy Schavemaker. Vermeer and the Masters of Genre Painting: Inspiration and Rivalry. London and New Haven: Yale University Press, 2017.
 • Weber, Gregor. Johannes Vermeer: Faith, Light and Reflection. Rotterdam: nai010 publishers, 2023.
 • Welu,James. "Vermeer’s Astronomer: Observations on an Open Book." The Art Bulletin 68 (1986): 263–266.
 • Weststeijn, T. The Visible World: Samuel van Hoogstraten’s Art Theory and the Legitimation of Painting in the Dutch Golden Age. Amsterdam, 2008.
 • Weve, W.F. "Woonhuizen." In De Stad Delft, Cultuur en Maatschappij tot 1572. Exhibition Catalogue Stedelijk Museum Het Prinsenhof (Delft 1979–1980), 74–80.
 • Weve, Wim F. "Stadspoorten." In De Stad Delft, Cultuur en Maatschappij tot 1572. Exhibition Catalogue Stedelijk Museum Het Prinsenhof (Delft 1979–1980), 80–84.
 • Weve, Wim F."Delftse Woonhuizen." In De Stad Delft, Cultuur en Maatschappij van 1572 tot 1667. Exhibition Catalogue Stedelijk Museum Het Prinsenhof (Delft 1981), 60–62.
 • Weve, Wim F."Verdedigingswerken." In De Stad Delft, Cultuur en Maatschappij van 1572 tot 1667. Exhibition Catalogue Stedelijk Museum Het Prinsenhof (Delft 1981), 62–65.
 • Weve, Wim F. Voorlopig Rapport Betreffende de Panden Nieuwe Langendijk 22 t/m 26 als Onderwerp van het Schilderij 'Het Straatje' van Johannes Vermeer. Delft, 1982.
 • W Weve, Wim F. Huizen in Delft in de 16de en 17de eeuw. Zwolle: Wbooks, 2014.
 • Weve, Wim F. Vermeer en de Delftse topografie. Zwolle: Wbooks, 2023.
 • Wheelock Jr., A.K. "Constantijn Huygens and early attitudes toward the camera obscura." History of Photography 1, no. 2 (1977): 93–103.
 • Wheelock Jr., A.K. Jan Vermeer (New York 1981). Wheelock, A.K. and C.J. Kaldenbach, "Vermeer’s View of Delft and His Vision of Reality." Artibus et Historiae 6 (1982), 9–35.
 • Wheelock Jr., A.K. History, Politics and the Portrait of a City: Vermeer’s View of Delft." In S. Zimmerman and R.F.E. Weissman (eds.), Urban Life in the Renaissance (Newark 1989), 165–184.
 • Wheelock Jr., A.K. Vermeer and the Art of Painting. New Haven/London, 1995.
 • Wheelock Jr., A.K. "Vermeer becoming Vermeer." Artibus et Historiae 84 (2021): 307–331.
 • Wielenga, Friso. Geschiedenis van Nederland: Van Opstand tot heden. Fifth edition. Amsterdam, 2018.
 • Wiesenfeldt, G. "The ‘Duytsche Mathematique’ and Leiden Family Networks, 1600–1620." In: F.J. Dijksterhuis, A. Weber, and H.J. Zuidervaart (eds.), Locations of Knowledge in Dutch Contexts, Leiden, 2019, pp. 40–63.
 • Wijbenga, D. Delft: Een verhaal van de stad en haar bewoners. Deel II. Van 1572 tot het jaar 1700. Rijswijk, 1986.
 • Wijbenga, D. De Oude Kerk van Delft, 750 jaar in Woord en Beeld. Delft, 1990.
 • Wright, C. Vermeer. London, 1976.
 • Yeazell, R. Bernard. Art of the Everyday: Dutch Painting and the Realist Novel. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2008.
 • Zuidervaart, H.J. and Rijks, M. "’Most Rare Workmen:’ Optical Practitioners in Early Seventeenth-century Delft." The British Journal for the History of Science 48, no. 1 (2014): 1–33.
 • Zuidervaart, H.J. "The Remarkable Career of a ‘Most Rare Workman’ Johan van der Wyck (1623–1679), a Dutch-educated Military Engineer and Optical Practitioner. Part 1: In the Service of the Dutch Republic." Bulletin of the Scientific Instrument Society 138 (2018): 16–23.

Recommended Vermeer Reading

Pieter Roelofs and Gregor Weber, Vermmer Vermeer
Pieter Roelofs & Gregor Weber
2023
Vermeer in Detail
Garry Schwartz
2017
Wayne Franits, Vermeer Vermeer (Art and Ideas)
Wayne Franits
2015
Vermeer: The Complete Paintings, Walter Liedtke Vermeer: The Complete Paintings
Walter Liedtke
2008
Vermeer, John Nash Vermeer
John Nash
2002
Vermeer and the Delft School, Walter LiedtkeVermeer and the Delft School
Walter Liedtke 2001
Vermeer: The Complete Works, Arthur K. Wheelock Jr.
Vermeer: The Complete Works
Arthur K. Wheelock Jr.
1997
Johannes Vermeer, Arthur K. Wheelock Jr."
Johannes Vermeer
Arthur K. Wheelock Jr.
1995
Vermeer Studies, ed. Ivan Gaskell & Micheal Jonker
Vermeer Studies
ed. Ivan Gaskell & Micheal Jonker
1995
Vermeer and the Art of Painting, Arthur K. Wheelock Jr.
Vermeer and the Art of Painting
Arthur K. Wheelock Jr.
1995
Vermeer, Martin Bailey
Vermeer
Martin Bailey
1995
Vermeer, Lawrence Gowing
Vermeer
Lawrence Gowing
1970

EV 4.0 Newsletter ✉

Patreon
YouTube
Latest Article
Contact
Slideshow
Facebook
Instagram
GWAPE
Share
About


If you discover a or anything else that isn't working as it should be, I'd love to hear it! Please write me at: jonathanjanson@essentialvermeer.com