Woman with a Pearl Necklace

(Vrouw met parelsnoer)
c.1664
Oil on canvas, 55 x 45 cm.
Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Gemäldegalerie, Berlin
Woman with a Pearl Necklace, Johannes Vermeer