In order to familiarize the English speaking public with the Dutch pronunciation of important Dutch painter's names, Mr. Marco Schuffelen, a friend of Essential Vermeer, has graciously created the MP3 files expressly for this page.

His site, Dutch Pronounced!, can be visited to further explore a wealth of information about Dutch language and Dutch culture in general. Also available is a CD of Dutch prounciation.

click to hear
  • Willem van Aelst
  • Hendrick Avercamp
  • Dirck van Baburen
  • Gillis Gillisz de Bergh
  • Paulus Bor
click here
  • Ambrosio Bosschaert
  • Leonaert Bramer
  • Adriaen Brouwer
  • endrick ter Brugghen
  • Hendrick van der Burgh
click to hear
  • Adriaen Coorte
  • Aelbert Cuyp
  • Gerrit Dou
  • Willem Drost
  • Karel Dujardin
click here
  • Pieter Janssens Elinga
  • Cesar van Everdingen
  • Carel Fabritius
  • Jan van Goyen
  • Frans Hals
click to hear
  • Maerten van Heemskerck
  • Bartholomeus van der Helst
  • Jan van der Heyden
  • Meyndert Hobbema
  • Gerard van Honthorst
click here
  • Pieter de Hoogh
  • Samuel van Hoogstraaten
  • Gerard Houckgeest
  • Willem Kalf
  • Philip Koninck
click to hear
  • Maerten van Heemskerck
  • Bartholomeus van der Helst
  • Jan van der Heyden
  • Meyndert Hobbema
  • Gerard van Honthorst
click here
  • Judith Jansdochter Leyster
  • Nicolaes Maes
  • Gabriel Metsu
  • Frans van Mieris
  • Jan Miense Molenaar
click to hear
  • Caspar Netscher
  • Jacob Ochtervelt
  • Adriaen van Ostade
  • Antonie Palamedesz
  • Egbert van der Poel
click here
  • Johannes Verkolje
  • Daniel Vosmaer
  • Jacobus Vrel
  • Emmanuel de Witte
  • Philips Wouwermans
click here
  • Rembrandt van Rijn
  • Jacob van Ruisdael
  • Pieter Jansz Saenredam
  • Godfried Schalken
  • Hendrick Sorg
  • Jan Steen
  • Michael Sweerts
  • Gerrit ter Borch
  • Willem van de Velde
  • Jacob van Velsen